آگاپه | سامانه هوشمند سازمان های مردم نهاد

آگاپه، سامانه مهر هوشمند، پل ارتباطی میان خیریه ها و مددجویان است. مهرورزانی که می خواهند مددجوی نیازمندی را به بهترین خیریه متناسب با نیاز مددجو معرفی کنند، می‌توانند از این راهکار سریع، ساده و هوشمند استفاده کنند. با ثبت مشخصات مددجو در این سامانه، می توانید بهترین خیریه را در موقعیت جغرافیایی مناسب، تعیین و مددجو را به آن خیریه معرفی نمایید. با آگاپه، عشق ورزی بی قید و شرط و مهرورزی هوشمندانه را تجربه کنید.

آخرین نقاط ثبت شده

4014
موسسات
31
استان ها
260
شهرها
446
کاربران

نظرات ثبت شده درباره آگاپه

حامیان آگاپه