گاور خیریه کوثر زواره
logo
حمایت از طریق پرداخت فطریه، صدقات و نذورات

به کمپین عید فطر موسسه خیریه کوثر زواره و پرداخت فطریه یک ماه روزه‌داری و پرهیزگاری به موسسه ما ، در این مسیر همراه و هم‌قدم باشید.

انتخاب روش پرداخت

انتخاب نیت
تومان